XtGem Forum catalog
Hack Nam Quoc Son Ha
Nqsh 123 Reload
- Phiên bản 1.2.3 mod speed và reload lặp lại hành động cho nhân vật tự động đánh.

NQSH HackFull Reload
+ Phiên bản NQSH Hack Full gồm có các chức năng sau:
- Mod Reload Auto tự đánh.
- Hack PK nhanh.
- Đánh xa ngang cung thủ.
- Đeo khăn khi đang phạm tội.
- Hợp thành chỉ với 2 vật phẩm.
- PT được với người đang phạm tội.
- Fix lag giảm lag tối đa.
- Tăng 5đ tấn công.
- Đi tàu miễn phí
- Mod chơi được bằng giả lập trên PC.


→NQSH121 PC Reload 1
+ Mod chức năng lặp lại hành động. Nhấn phím (*) => Chọn "Ghi nhớ" rùi thực hiện những hành động khi nào muốn dừng nhấn phím (#) => Chọn "Lưu". Sau đó nhấn (*) => chọn "Auto" nhân vật của bạn sẽ thực hiện lại tất cả những hành động mà bạn đã Ghi nhớ. Khá thú vị, có thể dùng như auto và còn nhiều chức năng khác, tự khám phá nhé!
+ Mod chơi dc bằng giả lập trên PC